Echografie

Echografie voor de fysiotherapie

Met echografie, of MSU (Musculo Skeletal Ultrasound), kunnen met behulp van ultra-geluidsgolven opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat: dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeursen, botten en gewrichten.
Hiermee wordt de precisie en de betrouwbaarheid van de diagnose bevorderd.
Peesklachten, slijmbeursontstekingen, vocht en gescheurde pezen en/of spieren zijn goed herkenbaar en objectief vast te leggen. Op basis hiervan kan een passende behandelstrategie worden gekozen en kunt u zo optimaal mogelijk behandeld worden.

echografie

Welke diagnoses kunnen o.a. gesteld worden?

  • Spieren | scheuren, littekens, kalkneerslag
  • Pezen | peesontstekingen, scheuren, kalkneerslag, (sub-)luxatie
  • Slijmbeurzen | slijmbeursontsteking
  • Gewrichtsbanden | verstuikingen, scheuren
  • Kapsels | kapselontsteking, scheuren
  • Kraakbeen | gewrichtsslijtage, defecten
  • Botten | losse botfragmenten, botbreuken
  • Zenuwen | beknellingen, zoals bij het carpaal tunnel syndroom

Binnen onze praktijk Fysio Lingewaard ontwikkelt het echografisch onderzoek zich tot een toegevoegde waarde voor de diagnose, zowel voor de algemene fysiotherapie / bewegingsklachten als voor de sportfysiotherapie / blessures.

Enkele van onze therapeuten hebben hiervoor een speciale cursus gevolgd of volgen deze nog.
Bij de beoordeling en behandeling van sportblessures geeft de echografie direct inzicht in de status van de blessure, zoals bij  hamstringklachten, peesblessures zoals een peesontsteking, of een verdenking van een slijmbeursontsteking. Onderzoek en behandeling moeten zo gauw en goed mogelijk worden verricht. Ook de trainbaarheid kan hiermee worden bepaald.

Voor echografie kun je binnen Fysio Lingewaard terecht bij Herman Vetsuypens, Karin Neutel of Thijs Kersten